Whistleblower
Login
Inteligentny Rozwój
Użyj formularza kontaktowego

Napisz do nas


  Do czego służy system Whistleblower?

  Do czego służy system whistleblower?

  Jeśli zaobserwowałeś jakiekolwiek zachowanie w pracy lub związane z pracą, które uważasz lub podejrzewasz za nieuczciwe, dyskryminujące, niezgodne z prawem lub przestępcze, możesz wysłać anonimową wiadomość, która zostanie dostarczona do najwyższego kierownictwa Eryk. Jest ona przeznaczona nie tylko dla naszych pracowników, klientów, dostawców lub innych interesariuszy, ale także dla osób trzecich. Rejestracja nie jest konieczna. Każdy, kto uważa, że jego raport może zawierać ważne lub przydatne dla Eryka informacje, może przesłać go do nas.

  Co się dzieje, gdy używam systemu whistleblower?

  Wszystkie otrzymane w ten sposób informacje będą traktowane jako poufne przez cały czas trwania dochodzenia, a także później. Połączenie pomiędzy Państwa komputerem a serwerem jest szyfrowane protokołem SSL (protokół https i ikona kłódki obok adresu strony internetowej) i ani administrator strony, ani właściciel serwera strony internetowej, ani osoby trzecie nie będą miały dostępu do przesyłanych wiadomości lub danych pozwalających na identyfikację nadawcy. Wiadomości te również nie są przechowywane na serwerze. Możliwe jest przesłanie plików .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pdf mniejszych niż 3 MB.

  Wiadomości będą dostarczane anonimowo i bezpośrednio do najwyższego kierownictwa, które w razie potrzeby przeprowadzi dochodzenie i podejmie działania. Niektóre kwestie będą omawiane podczas spotkań Forum Zarządzania.
  Ze względu na anonimowość, nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi, chyba że zdecydują się Państwo na pozostawienie danych kontaktowych – to zależy od Państwa.

  Do czego NIE służy whistleblower?

  Nie należy podnosić kwestii kadrowych (podania o pracę, wynagrodzenie, wydajność, urlop) za pomocą systemu Whistleblower. Pytania te powinny być przesyłane bezpośrednio do naszego działu HR.

  Dział HR

  Jeśli mają Państwo jakiekolwiek sugestie dotyczące usprawnień w firmie, zachęcamy do korzystania z bezpośredniej poczty elektronicznej do odpowiednich osób kontaktowych.

  Kontakt

  Eryk logo Eryk logo