Whistleblower
Login
Inteligentny Rozwój
Eryk – Inteligentny Rozwój

Eryk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Inteligentny Rozwój” – Dotacja na kapitał obrotowy.

Eryk Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Eryk Sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Planowanym efektem projektu jest zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 377 638,23 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 377 638,23 zł

 

Eryk logo Eryk logo