Whistleblower
Login
Inteligentny Rozwój

Należymy do takich organizacji jak:

Konfederacja Przemysłu Duńskiego (DI)

DI jest duńskim stowarzyszeniem pracodawców, finansowanym, należącym i zarządzanym w całości przez 11,000 firm z branży produkcyjnej, handlowej i usługowej. Stowarzyszenie jest zaangażowane we wspieranie polityki, zapewnienie usług konsultingowych i doradczych oraz tworzenie sieci.

Nasze dwie spółki w grupie – Eryk Sp. z o.o. (numer członkowski 749009) oraz Eryk A/S (numer członkowski 1061599) – są członkami DI, co oznacza, że przestrzegamy układów zbiorowych oraz przepisów prawa pracy w Danii.

Duńskie Stowarzyszenie Eksportu

Duńskie Stowarzyszenie Eksportu to założona w 1965, platforma biznesowa dla 560 duńskich firm z branży towarów i usług.

Stowarzyszenie ułatwia interakcje między duńskimi przedsiębiorcami a ich zagranicznymi klientami, poprzez organizowanie wydarzeń networkingowych, kampanii eksportowych oraz udziału w międzynarodowych targach i wystawach.

Danish Food Tech Group

DFTG składa się z najlepszych duńskich dostawców dla światowego przemysłu spożywczego.

Posiadają oni doświadczenie, wiedzę oraz wszystkie niezbędne umiejętności do tworzenia innowacyjnych i niezawodnych produktów i rozwiązań, skierowanych do światowego przemysłu spożywczego.

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC)

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) to stowarzyszenie stworzone przez ludzi biznesu i przedsiębiorców związanych ze Skandynawią. Główna siedziba SPCC znajduje się w Warszawie, ale organizacja działa na terenie całego kraju poprzez przedstawicieli regionalnych, działających w Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Szczecinie oraz we Wrocławiu. Obecnie SPCC zrzesza ponad 340 członków i jest jedną z największych, bilateralnych izb w Polsce.

Enterprise Europe Network (EEN)

Misją EEN jest stworzenie platformy sieciowej dla małych i średnich przedsiębiorstw, aby mogły rozwijać się na arenie międzynarodowej i aby mogły stać się innowacyjne. Organizacja posiada lokalne biura które zapewniają porady, informacje rynkowe i różnego rodzaju wsparcie dla przedsiębiorców chcących odnieść sukces na rynku europejskim.

Eryk odniósł ogromny sukces dzięki członkostwu w EEN. W ten sposób (wtedy jako BIC Electric) skontaktowaliśmy się z naszym bardzo cenionym klientem – Imtech Belgium BV.

Green Power Denmark

Green Power Denmark to niekomercyjna organizacja biznesowa zrzeszająca około 1500 członków.

Reprezentują m.in. firmy z branży energii odnawialnej, właścicieli i deweloperów systemów energii odnawialnej, przedsiębiorstwa elektroenergetyczne, operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD), spółki obrotu energią oraz firmy zajmujące się rafinacją, przetwarzaniem i magazynowaniem zielonej energii elektrycznej.

Eryk logo Eryk logo