Whistleblower
Login
Inteligentny Rozwój

Zakres prac:

Cytat:

„W imieniu firmy Ørsted chciałbym podziękować za ciężką pracę firmie Eryk (dawniej BIC Electric) przy projekcie Hornsea 1. Wasz profesjonalizm, umiejętność identyfikowania problemów, logiczne rozwiązania oraz chęć niesienia pomocy innym podwykonawcom w zakresie prac elektrycznych i wiele innych działań zostało docenionych nie tylko przeze mnie, ale również przez kierownictwo zarówno z działu fundamentów offshore, jak i działu WTG. Życzę powodzenia przy kolejnych projektach!
Steve Haswell,
External Consultant,
Ørsted

O firmie:

Ørsted jest firmą zajmującą się energią odnawialną, która podejmuje konkretne działania, aby stworzyć świat oparty wyłącznie na zielonej energii.

Eryk logo Eryk logo