Whistleblower
Login
Inteligentny Rozwój

Wierzymy, że biznes to nie wszystko. Ostatnio wsparliśmy:

Wood and Brass Band – młodzieżowa orkiestra dęta.

Dumnie wspieramy Wood & Brass Band – energiczny, młody zespół z naszego regionu. Dzięki naszej darowiźnie udało im się wziąć udział w konkursie w USA (gdzie zajęli pierwsze miejsce!!!) i w Chinach.
Zapraszamy na ich stronę internetową.

Ghana Greentech Academy

Szkoła techniczna, położona w pobliżu skalistego regionu Mim w Ghanie. W styczniu 2019 r. Eryk przekazał placówce sprzęt i narzędzia niezbędne w szkoleniu nowego pokolenia techników. W ramach programu wymiany zawartego między Erykiem a Greenteach Academy, najlepsi absolwenci mają okazję szlifować swoje umiejętności w Europie (Dania i Polska).

Lekarze Bez Granic (Médecins Sans Frontières)

to międzynarodowa pozarządowa organizacja charytatywna, która udziela pomocy medycznej milionom ludzi znajdującym się w sytuacjach kryzysowych na całym świecie. Tam, gdzie państwowe systemy opieki zdrowotnej zawodzą, Lekarze Bez Granic udzielają pomocy najbardziej potrzebującym.

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)

jest organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000259298), udzielającą pomocy humanitarnej, rozwojowej i ratunkowej na świecie, przy zachowaniu zasad bezstronności, neutralności i niezależności. PCPM niesie pomoc tysiącom uchodźców syryjskich w Libanie oraz głodującym mieszkańcom Sudanu Południowego, również w sąsiedniej Ugandzie. Ponadto realizuje szereg projektów pomocy rozwojowej w Etiopii, Kenii, Gruzji oraz w Palestynie. Stanowiący integralną część fundacji Zespół Ratunkowy PCPM złożony z doświadczonych ratowników medycznych i lekarzy niesie pomoc medyczną i humanitarną ofiarom konfliktów zbrojnych oraz klęsk żywiołowych na całym świecie.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej

zapewnia opiekę i schronienie zagubionym, zabłąkanym i porzuconym zwierzętom, które w wyniku zdarzeń losowych nie są w stanie samodzielnie egzystować. Schronisko poszukuje dla nich nowych domów, w których będą czuć się kochane i bezpieczne, zapewnia opiekę medyczną i rehabilitację oraz wsparcie adopcyjne.

Eryk logo Eryk logo