Whistleblower
Login
Inteligentny Rozwój

Wywiad z Sørenem Robenhagen

Od pewnego czasu wspierasz projekt BIC African Vision. Jak oceniłbyś postępy i przygotowania BIC?
Czy ma się dobrze?

Byłem zaangażowany we wspieranie African Vision firmy BIC od samego początku, który rozpoczął się od ich udziału w wizycie państwowej w listopadzie ubiegłego roku. Od tego czasu firma BIC była bardzo zdeterminowana, aby osiągnąć swój cel, jakim było zorganizowanie operacji w Afryce Zachodniej, z silnym naciskiem na stworzenie stałego postępu. Firma BIC zarządzała tym inwestowaniem czasu i zasobów w odwiedzanie rynku w celu lepszego zrozumienia możliwości i wyzwań, ale także w celu zebrania ważnych informacji i faktów dla rozwoju swojej strategii. Powiedziałbym, że firma BIC była bardzo dobrze przygotowana i przyjęła bardzo profesjonalne podejście do projektu. Tak więc w sumie BIC radzi sobie bardzo dobrze z projektem.

Co sądzisz o projekcie BIC’a? Jak duża jest szansa na sukces?

Uważam, że jest to bardzo dobry projekt, ponieważ porusza pewne bardzo ważne kwestie tu, w Ghanie i w Afryce Zachodniej, a mianowicie tworzenie miejsc pracy, transfer wiedzy i tworzenie wzrostu gospodarczego, a jednocześnie badanie wielu możliwości, które leżą w Afryce Subsaharyjskiej. Z zaangażowaniem, jakie wykazał BIC, jestem przekonany, że projekt ten odniesie sukces.

Jak długo mieszkasz w Ghanie?

Mieszkam teraz w Ghanie prawie 1,5 roku.

Jak bardzo zmieniła się Ghana i region Afryki Zachodniej w ciągu ostatnich 5-10 lat?

Afryka Zachodnia, a zwłaszcza Ghana, odnotowały w ciągu ostatnich 10 lat imponujące wskaźniki wzrostu, a tendencja ta utrzymuje się na poziomie około 5-7%.

Które sektory w Ghanie / Afryce Zachodniej rozwijają się najbardziej?

W Ghanie bardzo szybko rozwijają się sektory naftowy i gazowy oraz przemysłowy, ale duży nacisk kładzie się również na modernizację sektora rolnictwa, ICT i innych sektorów.

Gdzie widzisz największy potencjał dla BIC?

Widzę duży potencjał dla BIC w sektorze naftowo-gazowym i przemysłowym. Ten ostatni jest napędzany przez flagowy rządowy program One District One Factory, który ułatwi rozbudowę istniejących i budowę nowych fabryk w ponad 250 okręgach w kraju. Wiele z tych fabryk będzie miało zainstalowane nowoczesne maszyny europejskie, które stworzą potencjalny rurociąg dla BIC.

Inwestycje zagraniczne – które kraje są ostatnio obecne? Które sektory?

Chińczycy są bardzo aktywni w Afryce, w tym również w Afryce Zachodniej. Widzimy również więcej inwestycji z Indii, Turcji oraz z USA i Europy – zwłaszcza Wielkiej Brytanii i Francji. Dotyczy to wielu różnych sektorów, takich jak usługi, produkcja, górnictwo, energetyka, w tym przemysł naftowy i gazowy, żywność i rolnictwo oraz sektor przemysłowy/produkcyjny.

Jaki jest twój reg obserwacji. Duńskie firmy w Afryce?

Wzrasta zainteresowanie duńskich firm badaniem możliwości w Afryce Zachodniej, a Ghana jest łatwiejszym krajem do rozpoczęcia działalności, dlatego wiele duńskich firm zdecydowało się na utworzenie swojego zachodnioafrykańskiego centrum w Ghanie. Prawie wszystkie większe duńskie przedsiębiorstwa już działają w Afryce Subsaharyjskiej, ale coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw zaczyna dostrzegać możliwości w SSA.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Afryce jest wyzwaniem. W jaki sposób wspierane są firmy?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Ghanie lub Afryce Zachodniej nie jest pozbawione wyzwań, ale można je przezwyciężyć dzięki odpowiednim poradom. Rada ds. Handlu pomaga duńskim przedsiębiorstwom przezwyciężyć te wyzwania i oferuje szeroki zakres usług, w tym badania rynku, poszukiwanie partnerów, rozwiązywanie problemów związanych z barierami handlowymi, mapowanie i zarządzanie interesariuszami, rejestrację firmy i zakładu, w tym obiektów inkubatora biurowego i rekrutacji, ale Rada ds. Handlu pomaga również w organizowaniu spotkań z potencjalnymi klientami i organizowaniu imprez promocyjnych. Ambasada odgrywa również ważną rolę w poprawie warunków ramowych w Ghanie, zarówno w stosunkach dwustronnych z rządem Ghany, jak i poprzez skoordynowane działania z delegaturą UE tutaj w Ghanie.

Danida wspiera również firmy poprzez studia wykonalności, rozwój zrównoważonego partnerstwa, rozwój umiejętności lokalnych pracowników / partnerów, promowanie biznesu i lepszy dostęp do finansowania.

W najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy gościć w naszej firmie kilku techników z Afryki Zachodniej. Jak opisałbyś Ghańczyków? Co najbardziej nam się w nich spodoba? 😊

Ghańczycy to bardzo szczęśliwi i uśmiechnięci ludzie. Są bardzo rozmowni i mają podobny humor jak Duńczycy.

Eryk logo Eryk logo