Whistleblower
Login
Inteligentny Rozwój

Duńska delegacja biznesowa w Polsce

Król Danii Frederik X niedawno rozpoczął wizytę w Polsce w towarzystwie duńskiej delegacji biznesowej. Jesteśmy bardzo zaszczyceni w Eryku, że mogliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu. Jesteśmy również bardzo podekscytowani, że pierwsza oficjalna wizyta nowego Króla Danii została zaplanowana nie tylko w Warszawie, ale także w Szczecinie, który nosi przydomek „Mała Dania”.

Celem tej wizyty było promowanie oficjalnych inicjatyw biznesowych skoncentrowanych wokół efektywności energetycznej, przyjaznego dla klimatu rolnictwa, biogazu i energetyki przybrzeżnej. Odbyła się ona w dniach 31 stycznia do 2 lutego 2024 roku. Program obejmował wizytę w stolicy Polski – Warszawie oraz w Szczecinie, gdzie Król spotkał się z przedstawicielami zarówno duńskiej, jak i polskiej społeczności biznesowej.

Dlaczego Szczecin? Szczecin, jest siedzibą wielu firm pochodzenia duńskiego lub duńsko-polskiego, których działalność jest tu zlokalizowana. Szczecin słynie z historii morskiej i dynamicznej społeczności biznesowej, co stanowi idealne tło dla wspólnych przedsięwzięć i możliwości networkingowych.


Dla Eryka wizyta ta była również momentem dumy i radości. Mieliśmy zaszczyt gościć Króla podczas wydarzenia networkingowego, podczas którego mieliśmy przywilej podpisania Memorandum of Understanding (MoU) z Skive College i Politechniką Morską w Szczecinie, zapewniającymi zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę dla młodych elektryków. 😊

Eryk przyjął tę wyjątkową okazję jako możliwość wzrostu i rozwoju biznesu, nawiązując cenne kontakty z przedsiębiorstwami o podobnych celach – zarówno duńskimi, jak i polskimi – wzmacniając więzi biznesowe. Spodziewamy się przyszłych współprac, które będą promować nasze zaangażowanie w dostarczanie rozwiązań doskonale zgodnych z celami tej kampanii promocyjnej, umacniając pozycję Eryka jako kluczowego gracza w ułatwianiu międzynarodowych współprac.

Eryk logo Eryk logo